Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(full state) pełność.
2.
(sense of repletion) pełnia.
3. in the
~ of time w końcu