Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna fulguracja, wypalanie;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

niszczenie tkanki iskrą elektryczną, fulguracja f

Słownik techniczny angielsko-polski

wydzielanie się szlachetnego metalu w końcowej fazie kupelacji