Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) strzelanina; grad kul; potok, lawina;
fusillade of insults - potok wyzwisk;
fusillade of questions - potok pytań;

(Verb) ostrzeliwać; zasypać lawiną;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kanonada

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

strzelanina, lawina (pocisków, pytań)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

grad

kanonada

potok

Słownik internautów

seria strzałów
strzelanina

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ostrzał

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

egzekucja masowa ogniem broni palnej