Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) panikować, zamartwiać się; awanturować się, robić aferę; grymasić, histeryzować; marudzić, zawracać głowę, suszyć głowę; awanturować się, kłócić się;
fuss around (sb|sth) - skakać;
fuss over - niepokoić się, przejmować się;
fuss about (up and down) - kręcić się jak głupi;

(Noun) zamieszanie, afera, hałas, krzątanina, awantura;
make a fuss of sb|sth - robić awanturę, robić mnóstwo hałasu, robić zamieszanie, wprowadzać zamieszanie;
kick up a fuss (about sth) - zrobić awanturę;
kick up a fuss (about sth) - zrobić awanturę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zamieszanie
what's all the ~ about? o co tyle szumu?
to make a ~ about/over sth robić awanturę o coś
to make a ~ of sb cackać się z kimś.vi przejmować się
she ~es over her children ona ma obsesję na punkcie swoich dzieci.~ cpd (colloq) ~-pot n grymaśnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(about/over) zamieszanie (o), wrzawa, hałas, awantura, podniecenie
robić zamieszanie, podnosić wrzawę, podnosić hałas, histeryzować
make a ~ of sb przymilać się, nadskakiwać
make a ~ /kick up a ~ about sth (pot.) ~robić dużo zamieszania o coś, wokół czegoś
~ over niepokoić się, przejmować się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ceregiela

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s hałas, rwetes
krzątanina
vt vi robić hałas, awanturować się
zabiegać (over (around) sb, sth koło kogoś, czegoś)
mon-ocoque ~ kadłub skorupowy
semi-monocoque ~ kadłub półskorupowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYDZIWIANIE

WRZAWA

HAŁAS

AWANTURA

HISTORIA

HECA

WYBRZYDZENIE

KRZĄTANINA

ZABIEGI

CEREGIELE

CEREMONIA

CERTOWANIE SIĘ

AWANTUROWAĆ SIĘ

IRYTOWAĆ

ALTEROWAĆ

DENERWOWAĆ

CERTOWAĆ SIĘ

CUDOWAĆ

WYDZIWIAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zamieszanie
V histeryzować
V robić dużo zamieszania
V robić dużo zamieszania
V nadskakiwać komuś
V Phras zamartwiać się o

Wordnet angielsko-polski


1. (a rapid active commotion)
krzątanina
synonim: bustle
synonim: hustle
synonim: flurry
synonim: ado
synonim: stir

2. (an angry disturbance
"he didn't want to make a fuss"
"they had labor trouble"
"a spot of bother")
urwanie głowy: : synonim: trouble
synonim: bother
synonim: hassle

Słownik internautów

zamieszanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nerwowo

rwetes

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All this imagery was creating a lot of fuss and I was cited as a disgusting artist.
Te wszystkie obrazy wywołały falę oburzenia. ~~~ Nazwano mnie odrażającą artystką.

TED

I would like to launch a slogan for this: 'making a fuss does no good and good makes no fuss'.
Proponuję zatem hasło: "robienie szumu nie wnosi nic dobrego, a to co dobre, nie robi szumu”.

statmt.org

Apple introduced a thing called HyperCard, and they made a bit of a fuss about it.
Apple przedstawiło HyperCard i narobili wokół tego mnóstwo szumu.

TED

This is why I cannot understand what all the fuss is about.
Dlatego też nie mogę zrozumieć o co to całe zamieszanie.

statmt.org

One is it's got to do economic reform, not fuss about the political constitution.
Jedna to przeprowadzenie reformy gospodarczej, a nie robienie zamieszania wokół konstytucji politycznej.

TED

In an interview in the Times this week, he was asked about his position "as the most powerful gay man in the country", and in the closest he has yet come to acknowledging his sexuality publicly, he said: "I think I'm actually quite a good role model for people who, without any fuss or bother, without any self-consciousness or inverse or other discrimination, are able to make it in politics, to make it in public life - If I've demonstrated that, and provided a role model for that, then I think I've done a service.

www.guardian.co.uk

Catrin Shi goes to one of the new classes on offer to see what all the fuss is about.

www.guardian.co.uk

In fact, Conan Doyle's great detective makes the journey from past to present very smoothly and successfully, with little fuss or effort required from the viewer, or upset caused (apart from to a few grumbling diehards).

www.guardian.co.uk

He accused Sarkozy of raising a fuss to try to divert attention from the real issue - whether the French authorities were guilty of racist discrimination and breaking European rules on freedom of movement for EU citizens.

www.guardian.co.uk

No need to make such a fuss for so little.
Nie trzeba robić takiego zamieszania z powodu takiej drobnostki.

I just don't know what the whole fuss is about.
Nie wiem tylko, o co to całe zamieszanie.

Just wanted to see what all the fuss was about.
Chciałam się tylko przekonać o co jej chodziło.

Don't you want to know what all the fuss is about?
Nie chcesz się dowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi?

I've never seen him make such a fuss of anyone.
Nigdy nie widziałam, żeby robił takie zamieszanie z czyjegoś powodu.

To see what all the fuss is about, of course.
Oczywiście po to, aby zobaczyć, o co chodzi w tym całym zamieszaniu.

He was making such a fuss in front of all those people.
Robił takie zamieszanie na oczach tych wszystkich ludzi.

I didn't mean to make such a fuss about your work and all.
Nie chciałam robić takiej afery o twoją pracę.

Look at it later, after all the fuss is over.
Spójrz na nią później, po całym przedstawieniu. - Dzięki.

Now the media is making a big fuss over it.
Teraz media robią wielki szum wokół tej sprawy.

I don't want him to think we're having a fuss.
Ja nie chcę, by on myślał, że prowadzimy kłótnię.

We don't want to cause a fuss in the neighborhood.
Nie chcemy wywołać zamieszania w sąsiedztwie.

I just wouldn't want this to be a big fuss, you know?
Nie chciałam, żeby powstało duże zamieszanie wokół tego.

And anyway, I'm not sure what all the fuss is about.
A poza tym, nie jestem pewna, o co ten cały szum.

Seems like a lot of fuss for one little title.
Sporo zamieszania wokół tego jednego małego tytułu.

He won't make a fuss so long as we keep out of his sight.
Nie chcemy robić zamieszania, więc trzeba ją ukrywać tak długo, jak to możliwe.

I'm still upset about the fuss you made in May 1968.
Ciągle jestem wkurzona tą aferą co zrobiłeś w maju 1968.

Why does everyone in this family make such a fuss over toilet paper?
Dlaczego wszyscy w tej rodzinie mają bzika na punkcie papieru toaletowego?

But why are you drunk and causing a fuss here?
Czemu przejeżdżasz tutaj pijany i się awanturujesz?

All this fuss to put over a song written by a pal of his.
A wszystko to, by wydać piosenkę napisaną przez jego kumpla.

This is why I cannot understand what all the fuss is about.
Dlatego też nie mogę zrozumieć o co to całe zamieszanie.

And he wouldn't be making made such a fuss!
A on się tak wiele zamieszania.

Whatever story you got, better not make a fuss.
Nieważne, co to za historia, bylebyś nie robiła zamieszania.

Why are you making a fuss in the morning?
Dlaczego robisz takie zamieszanie od rana?

All this fuss over one little boy, and still he refuses to stop believing.
Całe to zamieszanie z powodu jednego dzieciaka, a on ciągle nie przestaje wierzyć.

I think I made too much fuss of all that.
Myślę, że zrobiłem za dużo zamieszania w tej sprawie.

That's a good question, cos we don't see the fuss sometimes.
To dobre pytanie, bo czasami nie widzimy zamieszania.

With both parents dead, there's no one to fuss.
Oboje rodzice nie żyją, nikt nie będzie się mieszał

Georgette wanted to go for a walk and Joseph makes a fuss.
Georgette chciała się przejść, a Joseph robi sceny.

I said I didn’t want any big fuss but they insisted.
Mówiłam im, że nie chcę wielkiej fety, ale nalegali.

Drink. No one woman is worth all this fuss.
Żadna kobieta nie jest warta takiego zamieszania.

It's embarrassing to have everyone make such a fuss.
To zawstydzające, że każdy robi przy tym taką wrzawę.

Just make your love under the blanket... so as not to cause a fuss.
Tylko kochaj się pod prześcieradłem... żeby nie robić zamieszania.

Also, our tour is in danger because of this indecency fuss.
Dalej pisze, że nasze amerykańskie tournée jest zagrożone przez tą cholerną aferę obyczajową.

Is that fuss during the day still bothering you?
Wciąż cię martwi ta awantura?

Erik would feel distanced from this fuss, working on his new book.
Eryk zdystansuje się od tego zamieszania, pracą nad nową książką.

You always make such a fuss, and everything always turns out wonderfully.
I drażnię. You zawsze robisz takie zamieszanie, i wszystko zawsze okazuje się cudownie.

You would've thought, after all the fuss and bother, there would've been more.
Mógłbyś pomyśleć, po tym całym zamieszaniu i kłopotach, że powinno być tego więcej.

Damn, they made a fuss dragging us in here!
Cholera, ale zrobili zamieszanie ściągając nas tutaj.

No drama, no fuss, launch control taking care of everything.
Bez emocji, bez zamieszania kontrola startu dba o wszystko.

You will make a great fuss of him.
Będziesz się bardzo starać o jego względy.

All this wedding fuss has just driven me crazy.
Całe to zamieszanie ze ślubem doprowadza mnie do szału.

And never make a fuss to get attention.
I nigdy nie rób rozruby żeby zwrócić na siebie uwagę.

I wouldn't have made a fuss about it.
Nie robiłbym z jego powodu awantury.

I just don't like to make a fuss.
Po prostu nie lubię robić zamieszania.

You made all that fuss for a movie?
Całe to zamieszanie z powodu filmu?

Some times me and my baby we fuss and fight
Czasami ja i moja dziecina kłócimy się i walczymy

I told her not to make a fuss.
Mówiłam jej, aby nie zawracała mi głowy.

Don't let's make a fuss over him and spoil him.
Nie róbmy zamieszania wokół niego bo go zepsujemy.

Making such big fuss for a small thing.
Taką robisz aferę o małą rzecz.