Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) barchanowy; bombastyczny, napuszony, górnolotny;

(Noun) barchan; pustosłowie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

barchan
napuszony, górnolotny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BARCHANOWY

GÓRNOLOTNY

BARCHAN

GÓRNOLOTNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a strong cotton and linen fabric with a slight nap)
barchan


2. (pompous or pretentious talk or writing)
pustosłowie, gołosłowie, drętwa mowa, bicie piany, wielosłowie, werbalizm, woda, wodolejstwo, gołosłowność, deklaratywizm, słowolejstwo, deklaratywność, drętwa gadka: : synonim: bombast
synonim: rant
synonim: claptrap
synonim: blah