Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zatęchły, stęchły, pachnący stęchlizną; skostniały, zacofany, staroświecki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(stale-smelling) stęchły.
2.
(fig, old-fashioned) staroświecki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zacofany, staroświecki, stęchły, pachnący stęchlizną

Nowoczesny słownik angielsko-polski

staroświecki

zatęchły

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STĘCHŁY

DUSZNY

ZASTARZAŁY

ZAŚCIANKOWY

ZACOFANY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zleżały