Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura futuryzm;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U futuryzm

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FUTURYZM

Wordnet angielsko-polski

(an artistic movement in Italy around 1910 that tried to express the energy and values of the machine age)
futuryzm