Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyszłość, przyszłe wydarzenie;

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przyszłość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYSZŁOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the time yet to come)
przyszłość, następność
synonim: future
synonim: hereafter
synonim: time to come