Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

fuse
2.

Nowoczesny słownik angielsko-polski

spłonka

korek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi s am. = fuse

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

v n zob. fuse -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEZPIECZNIK [ELEKTR.]

ZAPALNIK POCISKU

DETONATOR

KNOT

LONT

STOPKA

LAMELKA

ZŁĄCZYĆ

ZLAĆ SIĘ

ZJEDNOCZYĆ

AMALGAMOWAĆ

KUMULOWAĆ

SPALIĆ SIĘ (O BEZPIECZNIKU)

ZRASTAĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(any igniter that is used to initiate the burning of a propellant)
spłonka
synonim: fuse
synonim: fusee
synonim: fuzee
synonim: primer
synonim: priming

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech.wojsk. zapalnik
~, acoustic - zapalnik akustyczny
~, active - zapalnik aktywny
~, all purpose - zapalnik uniwersalny
~, antenna - zapalnik antenowy
~, armed - zapalnik uzbrojony
~, artillery - zapalnik artyleryjski
~, artillery projectile - zapalnik pocisku artyleryjskiego
~, automatic - zapalnik automatyczny
~, barometric - zapalnik barometryczny
~, bomb - zapalnik bombowy
~, boresafe - bezpiecznik chroniący pocisk przed wybuchem w lufie
~, bottom - zapalnik denny
~, chemical - zapalnik (bombowy) chemiczny
~, clockwork - zapalnik zegarowy
~, combination - zapalnik wielonastawny
~, concussion - zapalnik uderzeniowy
~, contact - zapalnik kontaktowy, zapalnik uderzeniowy
~, defective - zapalnik wadliwy
~, delay; ~, delayed action clockwork - zapalnik opóźnionego działania z mechanizmem zegarowym
~, delay action - zapalnik ze zwłoką, zapalnik z opóźnionym działaniem
~, direct action - zapalnik uderzeniowy o działaniu natychmiastowym
~, double action - zapalnik czasowo uderzeniowy, zapalnik podwójnego działania
~, electric(al) - zapalnik elektryczny
~, emergency - zapalnik awaryjny
~, friction - zapalnik tarciowy
~, grenade - zapalnik granatu
~, hydroacoustic - zapalnik hydroakustyczny
~, hydrostatic - bezpiecznik hydrostatyczny
~, impact - zapalnik kontaktowy, zapalnik uderzeniowy
~, induction - zapalnik indukcyjny
~, inertial - zapalnik bezwładnościowy
~, influence - zapalnik zbliżeniowy
~, infrared - zapalnik na podczerwień
~, instantaneous - zapalnik natychmiastowy
~, lever - zapalnik dźwigniowy
~, magnetic - zapalnik magnetyczny
~, match - zapalnik lontowy
~, military - zapalnik wojskowy
~, missile self destroying - samolikwidator pocisku
~, nose - zapalnik czołowy bomby
~, optical - zapalnik optyczny
~, ordnance - zapalnik artyleryjski
~, passive - zapalnik pasywny
~, percussion - zapalnik kontaktowy, zapalnik uderzeniowy
~, photoelectric - zapalnik fotoelektryczny
~, piezoelectric - zapalnik piezoelektryczny
~, pneumatic - zapalnik pneumatyczny
~, preset - zapalnik programowy
~, pressure - zapalnik naciskowy
~, proximity - zapalnik zbliżeniowy
~, pull - zapalnik naciągowy
~, pyrotechnical - zapalnik pirotechniczny
~, quick - zapalnik natychmiastowy
~, radio - zapalnik radiolokacyjny, zapalnik radiowy
~, radio proximity - zapalnik zbliżeniowy uruchamiany drogą radiową
~, remote settable - zapalnik zdalnie ustawiany
~, safety - zapalnik bezpieczny
~, self destroying - tech.wojsk. samolikwidator
~, semi active - zapalnik półaktywny
~, settable - bezpiecznik nastawny
~, shell - zapalnik pocisku artyleryjskiego
~, slow-acting - zapalnik wolnodziałający
~, tail - zapalnik tylny bomby
~, time delay - zapalnik ze zwłoką, zapalnik z opóźnionym działaniem
~, universal - zapalnik uniwersalny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. stapiać (się)
2. uzbrajać pociski, wkręcać zapalniki
3. zakładać bezpieczniki