Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nieostrość, rozmycie, niejasność;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KĘDZIERZAWOŚĆ

BRAK WYRAZISTOŚCI

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being indistinct and without sharp outlines)
niewyraźność
synonim: indistinctness
synonim: softness
synonim: blurriness
synonim: fogginess