Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) mętny, nieostry, zamazany; technika niewyraźny, rozmyty; puszysty, kędzierzawy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(fluffy) puszysty.
2.
(blurred) niewyraźny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

puszysty, kędzierzawy, nieostry (fotografia, obraz TV), zamazany, rozmazany, niewyraźny, rozmyty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

puchaty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KĘDZIERZAWY

WIJĄCY SIĘ

PUSZYSTY (O MATERII)

MDŁAWY

MDŁY

ZAMAZANY

NIEWYRAŹNY (O OBRAZIE)

ROZLANY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

puszysty
nieostry

Wordnet angielsko-polski

(indistinct or hazy in outline
"a landscape of blurred outlines"
"the trees were just blurry shapes")
nieprzejrzysty, niejasny, mętny, rozmazany, nieostry, rozlany, zamazany
synonim: bleary
synonim: blurred
synonim: blurry
synonim: foggy
synonim: hazy
synonim: muzzy

Słownik internautów

rozmyty

Słownik audio-video Montevideo

nieostry obraz, zamazany
szum akustyczny

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zawiany, zaprawiony, zalany, ululany, ubzdryngolony, urżnięty, nadziabany, napruty, uwalony, narąbany, nawalony, zapluty, nalany, wlany, zapity, zapijaczony, pijany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieostry

postrzępiony

rozmazany

wątpliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Even my books on children have cute, fuzzy animals. ~~~ But they're playing geopolitics.
Nawet moje książki dla dzieci mają urocze, puszyste zwierzątka Ale one bawią się w geopolitykę.

TED

Come on, you are such a good little man, I'm going to treat your fuzzy little nose.
Chodź tu ty mały, mam zamiar wyleczyć ten twój zasmarkany nos.

OpenSubtitles

I warned you this was not going to be very warm and fuzzy.
Ostrzegałem, że nie będzie ciepło i przyjemnie. ~~~ Ok.

TED

So this image is simply showing -- it's a field of marine piles interconnected with this woven fuzzy rope.
Ta grafika pokazuje pole morskich słupów połączonych tą futrzaną linką.

TED

You got a fuzzy little brain in your head, explain it to her.
Ty masz taki mały, zawiany rozumek, wytłumacz to jej.

OpenSubtitles

I'm still a little fuzzy on exactly what yours is.
Nadal nie wiem jaka jest ta twoja.

Just old enough to have a memory of him, but it's fuzzy.
Tyle tylko, żebyś zdążyła mieć po nim jakieś wspomnienia, ale zamglone.

The sound is very clear. It's the picture that's a little fuzzy.
Dźwięk jest bardzo czysty, tylko obraz trochę postrzępiony.

But mostly they wanted the public to focus on the yellow fuzzy stuff.
Ale głównie chcieli, żeby opinia publiczna skupiła się na tych żółtych frędzlowatych rzeczach.

She always comes here with these warm and fuzzy little tales.
Zawsze przychodzi tu z tymi ciepłymi i mętnymi opowiastkami.

Her skin was fuzzy like a peach, and I wanted to feel it.
Jej skóra była rozkoszna jak brzoskwinia, chcialem to poczuć.

What belongs to who is getting to be a fuzzy science, Jake.
Co do kogo należy staje się mętną sprawą, Jake.

What you got back home to play your fuzzy warbles on?
Jaką masz aparaturę w domu do odtwarzania tej muzyki?

And I'm a little fuzzy about who you are.
I nie za bardzo jestem pewien, kim pani jest?

All right, it's time to talk to Fuzzy again.
Dobra, czas, żeby znów pogadać z Fuzzym.

So life wasn't exactly your typical warm and fuzzy greeting card.
Więc nie było życia t dokładnie typowy ciepłe i puszyste kartkę z życzeniami.

But this is a precise description of a fuzzy mechanism.
Ale to dokładny opis zawiłego mechanizmu.

The airfield is simply a fuzzy image on his radar.
Lotnisko to zwyczajnie niewyraźny obraz na jego radarze.

I'm still fuzzy as to why we're on him.
Dalej nie wiem, po co za nim łazimy.

Nevertheless, I remain very cautious about the extremely fuzzy line between information and advertising.
Pozostaję jednak bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o niezwykle niewyraźną granicę między informacją a reklamą.

These pixels look like they've been altered to appear fuzzy.
Widzisz tu? Te piksele wyglądają jakby były zmienione, by wyglądaly jak zamazane.

The fuzzy little mints at the bottom of her purse.
Te małe obklejone miętówki na dnie jej torebki.

Yes, yeah, but the return policy's a bit fuzzy.
Tak, tak, ale zwrotu jest nieco rozmyty.

But with you in your pant's pockets it looks good. Warm and fuzzy.
Ale w kieszeni twoich spodni jest mi dobrze. ciepło i przytulnie.

Fuzzy, why are you hanging like a sack of spuds?
Fuzzy, dlaczego wisisz jak worek kartofli?

You had on that fuzzy pink number with the lilac underneath?
Miałaś na sobie ten różowy ciuszek z liliowym podbiciem?

It's in a fuzzy area between ethical and radical.
Jest pomiędzy etycznym a radykalnym.

How are we feeling today? A little fuzzy.
Jak my jesteśmy czuli dzisiaj ? mały zamazany.

The only real witch here is fuzzy little Amy.
Jedyną prawdziwą wiedźmą tutaj jest mała Amy.

It's kind of warm and fuzzy, and I kiss you.
Jest dość ciepło i mglisto, i ja cię całuję.

You know, I wine-watched a documentary last night, and it's all a little fuzzy.
Wiecie, oglądałam wczoraj taki dokument o winach i wszystko jest teraz trochę niewyraźne.

Everything before last Saturday is kind of fuzzy.
Wszystko przed ostatnią sobotę to rodzaj rozmyty.

That explains this warm fuzzy feeling... when I think about baseball.
Teraz wiem, dlaczego mi tak przyjemnie, kiedy myślę o grze w baseball.

Bad breath in the morning and fuzzy hair.
Poranny oddech i roztrzepane włosy.

I'm kind of torn between einstein,newton and sergeant fuzzy boots.
Jestem rozdarty pomiędzy Einsteinem, Newtonem i sierżantem Kędzierzawym w butach.

No, there's nothing warm and fuzzy about this, Julia.
Nie ma w tym nic dobrego i przyjemnego, Julia.

Even one little fuzzy bunny can infest us all.
Nawet jeden mały zamazany króliczek może infest nas wszystkich.

It induces that warm, fuzzy feeling that all is right with the world.
To wywołuje to ciepłe uczucie, że ze światem jest wszystko w porządku.

You know, I'm a little bit fuzzy too.
Ty wiesz, ja jestem trochę zamazany również.

And I have a decision taken against Fuzzy.
A ja podjęłam decyzję w sprawie spotkania z Kędziorkiem.

Fuzzy, how can she be his mother?
Nie może być jego matką.

Why are you suddenly Fuzzy's best friend?
Czemu nagle jesteś najlepszym przyjacielem Kędziorka?

Fuzzy, hey, nobody wants to get you fired.
Fuzzy. Hej. Nikt nie chce cię zwalniać.

Get it through your fuzzy head, okay?
Wbij do sobie do tej twojej kędzierzawej głowy.

After that it just all went fuzzy.
Chwilę potem wszystko się rozmyło.

Did a fuzzy dog push me over?
Ten kędzierzawy pies mnie popchnął.

And when Minty came clean, Fuzzy called him a faggot.
A gdy Minty mu się przyznał, Fuzzy nazwał go ciotą.

Something dim and fuzzy and almost impossible to locate.
Coś ciemnego i niewyraźnego, i prawie niemożliwego do lokalizacji.

I can't see nothing but fuzzy lights.
Nic nie widać, tylko rozmyte światła.

Can you use this fuzzy thing, Miss Bell?
Czy możesz użyć tej rozmytej rzeczy?

I love peaches, they're sweet and round and fuzzy.
Kocham brzoskwinie. Są słodkie i okrąglutkie i włochate.

Greedy old hag, taste the wrath of my fuzzy slipper.
Chciwa, stara wiedźma. Zakosztuj gniewu mojego bambosza.

And they're as fuzzy as my own.
I sa tak samo pomieszane jak moje.

Is she all green and fuzzy and mossy?
Jest cała zielona, postrzępiona i pokryta mchem?