Słownik skrótów chemicznych

pol. ciężar cząsteczkowy, ang. formula weight