Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) dla twojej informacji;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dla Twojej wiadomości

Słownik audio-video Montevideo

do wyłącznej wiadomości, informacja nie do publikacji