Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

NATO dzień wydania rozkazu o rozwinięciu wojsk