Słownik polsko-angielski

polit. cabinet
~ wojenny - war cabinet
~ wojskowy - military cabinet

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

cabinett

Wordnet polsko-angielski


1. (the organization that is the governing authority of a political unit
"the government reduced taxes"
"the matter was referred to higher authorities")
government, authorities, regime
synonim: rząd
synonim: Rada Ministrów

2. (a room used for reading and writing and studying
"he knocked lightly on the closed door of the study")
study: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do pracy) study
(rada ministrów) cabinet
~ cieni Shadow Cabinet
~ figur woskowych waxworks

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (pomieszczenie w domu) study
(lekarski) consulting-room
surgery: ~ kosmetyczny beauty parlour. 2. (pol) cabinet

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m polit. cabinet (pokój do pracy) study (lekarza) surgery

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m cabinet ~ cieni Shadow Cabinet ~ ministra minister’s office Gabinet Owalny am. Oval Office ~ sędziego chambers posiedzenie ~u cabinet meeting

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

office n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

office, room, study

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STUDY

OFFICE

COLLECTION

CABINET

GOVERNMENT

CLOSET

CABINET SET OF FURNITURE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m study

Słownik techniczny polsko-angielski

m study (room)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

surgery

Nowoczesny słownik polsko-angielski

private office