Wordnet polsko-angielski

(soft blue-grey mineral
lead sulfide
a major source of lead)
galena
synonim: galena
synonim: błyszcz ołowiu

Nowoczesny słownik polsko-angielski

galena