Słownik polsko-angielski

hist.mar. galley
~ dwurzędowa - bireme
~ jednorzędowa - unireme
~ rzymska - Roman galley
~ starożytna - ancient galley
~ trórzędowa - trireme
~ wiosłowa - row galley
~ wojenna - war galley

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

galley

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (naut) galley

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f hist. galley