Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ryzykowne przedsięwzięcie, hazard, ryzyko; zakład;
the gamble paid off - opłaciło się zaryzykować;

(Verb) grać o pieniądze, zakładać się, uprawiać hazard; ryzykować, zdawać się na los szczęścia; brać udział w grach hazardowych, podejmować ryzyko, spekulować;
gamble on the horses - grywać na wyścigach, obstawiać konie;
gamble for high stakes - grać o wysokie stawki;
gamble with sb’s life - ryzykować czyjeś życie, igrać z życiem kogoś;
gamble that - liczyć na to, że;
gamble all night - grać całą noc;
gamble away - przepuścić, roztrwonić;
gamble with sth - ryzykować coś czymś;
gamble at cards - grać w karty;
gamble on sth - liczyć na coś, stawiać na coś;
gamble on sb doing sth - liczyć, że ktoś coś zrobi;
gamble on sth - liczyć na coś, stawiać na coś;
gamble on sb doing sth - liczyć, że ktoś coś zrobi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (risky undertaking) hazard
to take a ~ ryzykować.vt/vi uprawiać hazard
to ~ away a fortune przegrywać majątek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hazard, gra hazadowa, ryzyko
uprawiać hazard, brać udział w grach hazardowych, podejmować ryzyko, spekulować

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. spekulować 2. grać na giełdzieto ~ for high stokes grać o wysokie stawki to ~ on the stock exchange grać na giełdzieto ~ that the shares will rise liczyć na to, że akcje pójdą do góry

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. spekulować
2. uprawiać hazard to gamble on a fall grać na zniżkę to gamble on a rise grać na zwyżkęr n spekulant, graczgamble on the Stock Exchange spekulant giełdowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

uprawiać hazard

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi uprawiać hazard
ryzykować
s hazard
ryzyko

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HAZARD

GRA HAZARDOWA

RYZYKOWNY KROK

HAZARD: UPRAWIAĆ HAZARD

HAZARDOWY: GRAĆ HAZARDOWO

RYZYKOWAĆ

SPEKULOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V uprawiać hazard
V spekulować
N hazard
N ryzykowna gra

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autostop

ryzyko

zakład

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hazard

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We need to identify the risk of gambling addictions developing in young people.
Trzeba określić ryzyko, które prowadzi do uzależnienia się młodych ludzi od hazardu.

statmt.org

The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Wzrost skali gier hazardowych on-line to nie żywioł, który narasta niepowstrzymanie.

statmt.org

Just as the market grows, so too do the general revenues from gambling in the world.
W miarę jak rośnie rynek, rosną także ogólne przychody z hazardu na świecie.

statmt.org

It is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.
Z tego właśnie powodu musimy ustanowić pewne ograniczenia na rynku hazardu.

statmt.org

It is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
Kolejną wartą odnotowania kwestią jest negatywny wpływ hazardu na zdrowie.

statmt.org

It's not a gamble because we are faced with having to make decisions that were unavoidable.

www.guardian.co.uk

The real gamble would have been to have done nothing and just allow the deficit to accumulate and risk a serious loss of confidence.

www.guardian.co.uk

It must've been a bit of a gamble for a spectator picking a staircase and waiting.

www.guardian.co.uk

It's a gamble but worth it, she says, because, more than anything else she has done, this is altering trajectories.

www.guardian.co.uk

" The reckless gamble that members opposite support is still to come.

www.guardian.co.uk

But everything in life is a risk, and you like to gamble.
Ale wszystko w życiu jest ryzykiem, a ty lubisz ryzykować.

Gamble with her life if you want, tell him everything!
Zaryzykuj jej życiem, skoro chcesz. Powiedz mu wszystko!

Thus, this is not something that we should gamble with.
Zatem nie jest to coś, co mielibyśmy narażać na ryzyko.

So that you and your friends can gamble it away!
Żebyś ty i twoi przyjaciele mogli rozrabiać! Oto po co ci są potrzebne.

Sometimes when you try a new restaurant, it's a gamble.
Przepraszam. Czasami pójście do nowej restauracji łączy się z ryzykiem.

His name is Lou gamble, he used to work security back then.
Nazywa się Lou Gamble, pracował tu jako ochroniarz

But it is a gamble. There's no way around that.
Jest to bardzo ryzykowne, ale nie ma innego wyjscia.

But here, it's always a gamble - everything may change tomorrow.
Ale tutaj wszystko jest ryzykiem, wszystko może się jutro zmienić.

Ugly guys do gamble more when there's pretty girls to look at.
Okropni faceci grają więcej, kiedy jest na kogo popatrzeć.

It was a gamble that this bear took, and lost.
To była loteria, którą niedźwiedź przegrał.

I'll gamble you're too intelligent to kill for no reason at all.
Podejmę ryzyko, wierząc, że jesteście za mądrzy, by zabijać bez powodu.

What could you do with money out here anyway, except gamble and lose it?
Zresztą po co ci pieniądze na tym pustkowiu, żeby je przegrać w karty?

Investing money is a gamble. It doesn't always pay off.
Inwestowanie pieniędzy to hazard, nie zawsze można zarobić.

Port Gamble is not what it used to be, dear.
Port Gamble nie to, co było kiedyś, kochanie.

Life is not a gamble, those who tried, lost miserably.
Życie nie jest zakładem, ci którzy próbowali ryzykować, marnie przepadli.

Well, you should gamble, 'cause now you're going to have good luck.
Cóż, powinieneś spróbować, bo teraz będziesz miał szczęście.

Guys who like to gamble usually have a good heart
Faceci, którzy lubią hazard... z reguły mają dobre serce.

Then you have alibi to beat them and to gamble money?
Więc masz wymówkę, żeby ich bić i przepuszczać pieniądze?

If it's a true gamble, there's only one thing I can bet.
Jeśli to prawdziwy zakład, to mogę postawić tylko jedną rzecz.

Your dad got kicked off the police force who loves to gamble. Same thing.
Twój tata został wykopany z policji który chazard. w tym rzecz.

Miss Gamble says that she can make flowers grow faster.
Panna Gamble umie sprawić, by kwiaty rosły szybciej.

No. Tracy did mention that we shouldn't let him gamble or drink to much.
Lepiej żeby nie uprawiał hazardu ani pił w dużych ilościach.

My gamble is more exciting than yours, with the same odds.
Mój zakład jest bardziej ekscytujący niż twój, a szanse są takie same.

I just want you to know this is what happens when you gamble.
Chciałam tylko żebyś wiedział co się dzieje kiedy uprawiasz hazard.

It's a terrible gamble to tell a client that their product is expensive.
To spore ryzyko powiedzieć klientowi, że ich produkt jest drogi.

I like them safe. - But we cannot gamble with this.
Ja lubię bezpieczną, Phil Ale nie możemy z tym ryzykować.

Shit, do you always have to gamble away your money?!
Kurwa! Ty zawsze musisz pakować się w kłopoty?!

Our last interrogation will be something of a gamble.
Nasze ostatnie przesłuchanie będzie czymś w rodzaju loterii.

Moving into that cloud at this time is an unwarranted gamble.
Wchodzenie w nią teraz to niepotrzebne ryzyko.

Every time he came to Vegas, he would gamble for four hours exactly.
Za każdym razem, kiedy przyjechał do Vegas, mógł grać dokładnie przez cztery godziny.

You want to gamble everything that this one shipment will be attacked?
Chcesz postawić wszystko na to, że ten transport zostanie zaatakowany?

Firstly, the Copenhagen conference is a gamble on the future.
Po pierwsze, konferencja w Kopenhadze to ryzyko, którego stawką jest przyszłość.

Dennis Gamble, we'd like you to come with us.
Dennis Gamble, proszę z nami.

The gamble has not yet paid off, as the Presidency has just pointed out.
Jak zauważyła prezydencja, to ryzyko jeszcze się nie opłaciło.

I can't gamble, and I have to be in bed at 9:30.
Nie mogę obstawiać i mam być w łóżku o 21:30.

I only gamble with my life, never money.
Ryzykuję tylko życie, nigdy pieniądze.

So you and this guy Gamble were partners, huh?
Więc ty i ten gość Gamble, byliście partnerami?

How's your last partner doing? Gamble. He trust you too?
Jak się miewa twój ostatni partner, Gamble?

Let me tell you what the gamble is.
Ja ci powiem co to jest hazard.

I'm not going to gamble with your life.
Nie będę handlował twoim życiem.

Then they're drunk, so they gamble even more and eventually they lose it all.
Stają się pijani, więc grają ostrzej i w końcu przegrywają wszystko.

Ultimately, the decision on whether or not to gamble is a personal decision and the individual must be responsible for the consequences.
W końcu decyzja dotycząca tego czy uprawiać hazard, czy nie jest decyzją osobistą i to sam gracz musi być odpowiedzialny za jej skutki.

You got money to gamble, leave it here.
Masz pieniądze na hazard, zostaw je tutaj.

We were going to gamble, win or lose.
Miała rozpocząć się gra, wygrana lub przegrana.

It's against regulations to gamble with an enlisted man.
To jest wbrew regulaminowi uprawiać hazard z żołnierzem.

But my point is, I am not letting you gamble with Junior anymore.
Ale chodzi mi o to, Ja nie pozwalając ci grać z Junior już.

But botrytized wine making is a gamble with nature.
Ale tworzenie win pleśniowych, to igranie z naturą.

And don't gamble. You don't want to owe anybody anything.
I nie uprawiaj hazardu, żebyś nikomu nie był nic winny.

A long-term, well thought-out programme is needed, because otherwise producers will see this new type of production as too big a gamble.
Potrzebny jest długoterminowy, dobrze przemyślany program, ponieważ w przeciwnym wypadku producenci będą postrzegać ten nowy typ produkcji jako bardzo ryzykowny.

When we're in a drunken mood We gamble, play and drink
Kiedy jesteśmy pijani stawiamy kasę w zakładach, gramy i chlamy.