Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) grać o pieniądze, uprawiać hazard; wykorzystać w nieuczciwy sposób;

(Adjective) skory, chętny, gotowy; kulawy, okaleczony; dzielny;
be game for sth - mieć ochotę na coś;
have a game leg - być kulawym;
be game to do sth - mieć ochotę coś zrobić;
be game to do sth - mieć ochotę coś zrobić;

(Noun) sport gra, część gry; sport gem; sport zawody; sport wychowanie fizyczne; sport sprzęt do gry; sport liczba punktów potrzebna do wygrania gry, stan gry w określonym momencie; sztuczka, strategia; biznes, branża; kulinaria zwierzyna łowna, dziczyzna; ofiara; rozrywka, żarty; sport zawody, igrzyska, zajęcia sportowe; sport mecz;
give the game away - zdradzić sekret, zepsuć niespodziankę;
play games with sb - mydlić komuś oczy;
four games to one - sport cztery do jednego w gemach;
game lesson - sport lekcja wychowania fizycznego;
what’s your game? - co ty kombinujesz?;
none of your games - tylko bez żadnych sztuczek;
big game - gruba zwierzyna, gruby zwierz;
games - (Noun) sport zawody, igrzyska; sztuczki, knowania; sport WF;
fair game - zwierzyna łowna; przedmiot krytyki; obiekt/przedmiot słusznej krytyki;
little game - gierka;
be on the game - uprawiać prostytucję;
game of skill - gra zręcznościowa;
play games - zachowywać się niepoważnie, kręcić;
game soup - kulinaria zupa z dziczyzny;
small game - (Noun) drobna zwierzyna;
game teacher - sport nauczyciel(ka) wychowania fizycznego;
politics game - gra polityczna;
game stew - kulinaria potrawka z dziczyzny;
olympic games - (Noun) sport igrzyska olimpijskie, olimpiada;
away game - mecz na wyjeździe; mecz wyjazdowy;
the game is up. - Gra skończona, koniec zabawy.;
politics game - gra polityczna;
game stew - kulinaria potrawka z dziczyzny;
olympic games - (Noun) sport igrzyska olimpijskie, olimpiada;
away game - mecz na wyjeździe; mecz wyjazdowy;
the game is up. - Gra skończona, koniec zabawy.;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(entertainment) gra
(fig) : to play the ~ udawać, grać
pl ~s (at school) gry i zabawy
Olympic G~s igrzyska olimpijskie
(score) : what is the state of the ~? jak idzie gra?
to beat sb at his own ~ pobijać kogoś jego własną bronią
(fig) : fair ~ czysta gra.
2.
(scheme, plan, trick) plan
he is playing a deep ~ on coś kombinuje
he gave the ~ away zdradził sekret
the ~ is up/over koniec gry.
3.
(hunted animal, quarry) zwierzyna łowna.adj (willing) chętny
are you ~ for a ten-mile walk? masz ochotę na 10-milowy spacer?vt/vi (gamble) grać (w kasynie)
gaming-house szulernia
gaming-table stół do gry.~ cpds (hunt) : ~-bag n torba myśliwska
(person guarding the forest) : ~keeper n leśnik
(place where rare specimens of nature can live) : ~preserve n rezerwat
(PE teacher) : ~s-master/mistress n nauczyciel WF

adj (lame) kulawy, niepełnosprawny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gra, zawody, spotkanie, partia, mecz, gem (w tenisie), zwierzyna łowna, dziczyzna
dzielny, odważny, ochoczy
it's all part of the ~ jest to normalne, tak to jest
beat sb at one's own ~ pokonać kogoś własną bronią
the ~ is up gra jest skończona
give the ~ away zdradzić plan, sekret itp.
have the ~ in one's hands być pewnym zwycięstwa
sb is playing silly ~s ktoś lekceważy sytuację, być zaniepokojonym lekceważeniem sytuacji
big ~ gruba zwierzyna
fair ~ zwierzyna łowna, przedmiot krytyki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dzielny

okaleczony

gem (część meczu w tenisa)

łowny

chętny

gotowy

skory

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

gra f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s gra
rozrywka, zabawa
sport rozgrywka, partia
zwierzyna, dziczyzna
pl ~s zawody

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

geImn Mecz (zwykle baseballu lub futbolu amerykańskiego) I covered hundreds of baseball games played by the Chicago Cubs and the Chicago White Sox (Komentowałem setki meczy baseballowych Chicago Cubs i Chicago White Sox) - Ronald Reagan (1990) I go to an occasional football game (Od czasu do czasu chodzę na mecze futbolowe) - Richard Nixon (1990) He used to take me to Yankees games (Zwykł zabierać mnie na mecze drużyny Yankees) - Sopranos [serial HBO-TV] (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHORY

ODWAŻNY

DZIARSKI

OCHOCZY

SZCZERY

REZOLUTNY

KULAWY

GEMOWY

SPORT

MECZ

SZTUCZKA

ZABAWA

ROZGRYWKA

PARTIA

GEM

DZICZYZNA

ZWIERZYNA

ETAP [NUKL.]

HAZARD: UPRAWIAĆ HAZARD

Wordnet angielsko-polski


1. (a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal)
"they concocted a plot to discredit the governor"
"I saw through his little game from the start")
spisek, zmowa
synonim: plot
synonim: secret plan

2. (the game equipment needed in order to play a particular game
"the child received several games for his birthday")
gra: :

3. (the flesh of wild animals that is used for food)
dziczyzna: :

4. ( (games) the score at a particular point or the score needed to win
"the game is 6 all"
"he is serving for the game")
gem: :

5. (animal hunted for food or sport)
zwierzę łowne: :

Słownik internautów

gra

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gra
zabawa
zool. zwierzyna (łowna)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Hulanka

legumina

polowanie

rozrywka

udawanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

gra; zabawa; zool. zwierzyna
~, card - gra w karty
~, chase - zwierzyna łowna
~, dangerous - gra niebezpieczna
~, double - gra podwójna
~, forest - zwierzyna leśna
~, fur - zwierzyna futerkowa
~, gambling - gra hazardowa
~, ground - zwierzyna drobna
~, fallen - padła zwierzyna
~ of chance - gra szczęścia
~, shooting - zwierzyna łowna
~, small - zwierzyna drobna
~, zero sum - gra o wyniku zerowym

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.
Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

statmt.org

So the goal of the original game Zen Bound is to wrap a rope around a wooden form.
Celem oryginalnej gry Zen Bound jest obwiązanie liny wokół drewnianego kształtu.

TED

And it's also a great example of government getting in on the crowd-sourcing game.
To także doskonały przykład tego, jak rząd może wykorzystywać crowd-sourcing.

TED

Thirty years have passed since my father's first job as a community game guard.
Trzydzieści lat minęło od czasu, kiedy mój ojciec zaczął ochraniać zwierzynę.

TED

Situation in China after the earthquake and before the Olympic Games (debate)
Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (debata)

statmt.org

A forthcoming game titled Innergy from French publisher Ubisoft involves a biofeedback sensor that clips on to the player's finger and checks their stress levels.

www.guardian.co.uk

Carry on like this, and the game will be over before lunch.

www.guardian.co.uk

He's frustrated, you could see that after the game the other night.

www.guardian.co.uk

The dressing room was very quiet after the game and the players were disappointed with the way we performed.

www.guardian.co.uk

After the game the other night all the players as a group held their hands up and said it wasn't good enough.

www.guardian.co.uk

5th over: Pakistan 31-0 (K Akmal 27, Hafeez 1) It's a different game down the other end as Akmal drives Bresnan's first ball, which is a little overpitched, dreamily square past cover for four, and then inside edges a hoick round the corner for another boundary.

www.guardian.co.uk

We just have to agree on the rules of the game.
Musimy po prostu uzgodnić zasady gry.

It now seems to be a game of who makes the first move.
Wydaje mi się, że aktualnie toczy się gra o to, kto wykona pierwszy ruch.

What we are, in fact, doing on human rights with the Chinese is a game.
Nasze działania w zakresie praw człowieka w Chinach to tak naprawdę tylko gra.

Second, we have to bring the cities of Europe into the game.
Drugą natomiast jest konieczność skłonienie miast europejskich do działania.

It is high time that this game came to an end.
Najwyższy czas zakończyć tę grę.

But you'll be back in the game for next season.
Ale będziesz mógł wrócić do gry w przyszłym sezonie.

But if I say three, you get to keep playing your game.
Ale jeśli powiem trzy, to będziesz mógł dalej grać w swoją gierkę.

What was so important you couldn't keep your mind on the game?
Co jest takie ważne, że odciąga cię od gry?

She was with him the whole morning before the game.
Córka trenera potwierdziła, że spędziła z nim cały ranek przed meczem.

Are you going to keep up your game with him?
Dalej będziesz się z nim bawić w gierki?

When's the last time you went to a Reading game?
Kiedy ty ostatnio byłeś na meczu Reading?

Look, I only got two hours before the next game.
Mam tylko dwie godziny do następnego meczu.

My boy and me, we went to see a game.
Mój chłopak i ja... chodziliśmy na mecze.

You have to do more than just talk a good game.
Musisz zrobić więcej niż tylko pięknie mówić.

You need to tell us where the game was played.
Musi nam pan powiedzieć, gdzie ta gra się odbyła.

I have to find my children, but two people are playing some game.
Musze znaleźc moje dzieci, ale dwoje ludzi gra w jakąs grę.

He doesn't even need a game system to play on.
Nawet nie potrzebuje konsoli, żeby grać.

I don't have the time or energy for the game.
Nie mam czasu, ani siły na taką grę.

Oh, I thought you were trying to learn the game.
Och, a ja myślałam, że uczycie się grać.

You just have to play the game a little longer.
Po prostu musisz ciągnąć tę grę trochę dłużej.

The other day, we played a really important game against a good team.
Tamtego dnia... graliśmy naprawdę ważny mecz z dobrą drużyną.

So what I say is, we stop playing their game.
Więc mówię, przestańmy grać w ich grę.

We know each other too well to continue playing past the end game.
Znamy się zbyt dobrze aby kontynuować tą zakończoną zabawę.

And right now, the game is very good to me.
A teraz, Gra jest bardzo 3 dla mnie dobry.

The guy is here at every game just to watch you.
Bez obawy, facet obserwuje cię w każdym meczu.

We got a little game we'd like you to play with us.
Chcemy, żeby zagrał pan z nami w pewną grę.

Sometimes, you just need one more point to win the game.
Czasami, potrzebujesz jednego punktu więcej, by wygrać grę.

I got out of the game for a reason, you know.
I wypadłem z gry z pewnych powodów, wiesz.

Well, the only thing we can hope for is a good game.
Jedyne, na co możemy liczyć, to to, że to będzie dobry mecz.

An hour ago you seemed happy to be back in the game.
Jeszcze godzinę temu wydawałeś się być szczęśliwy z tego, że wróciłeś do gry.

A little game to get to know each other better.
Mała gra, aby się lepiej poznać.

He's playing a game we used to play in high school.
Mike gra w taką grę w którą graliśmy w szkole

But we were talking about if the game does well.
Mówiliśmy o tym czy gra dobrze się sprzeda.

He never asked me to his house to watch a game.
Nigdy nie zaprosił mnie do domu czy na mecz.

I have lost the game, and God know what else.
Przegrałem grę, i Bóg wie, co jeszcze.

You know what I like to think about before every game?
Wiesz o czym zawsze sobie myślę przed każdym meczem?

I've been out of the game for a long time.
Wypadłem z gry na długi czas.

Start now and you might give me a game in 300 years!
Zacznij teraz, a może za 300 wygrasz ze mną seta!

We sure need a game to get through the night!
Z pewnością potrzebujemy gry żeby przetrwać noc!

So the game is up, people are finding out that you have a problem.
Zatem gra skończona, ludzie zaczynają dostrzegać, że mają Państwo problem.

But I thought,just one little game and then right to bed they'll go.
Ale pomyślałam: tylko jedna, mała gra, a później pójdą prosto do spania.

None of us want to go back on the game.
A żadna z nas nie chce już tego robić.

And being the one guy that people know is making the game.
Bycie facetem znanym z tego że robi grę.

I want you to go to the game with your brother.
Chcę, aby przejść do gry z twoim bratem.

I want a game to be about this special thing.
Chcę by była o tym czymś.

He wanted a new piece on the board, to change the game.
Chciał nowy kawałek na płycie, do zmiany gry.

When he gets the money, it should be game over.
Gdy dostanie pieniądze, powinien nastąpić koniec gry.

The players may have changed, but the game is still the same.
Gracze mogą się zmienić, ale gra jest ciągle ta sama.

Game or not, this is the only way for us right now.
Gra czy nie, Na razie to jedyna droga.

The game was on, but not the one we were watching.
Gra się rozpoczęła, ale nie ta, którą oglądaliśmy.