Wordnet polsko-angielski

(a mature sexual reproductive cell having a single set of unpaired chromosomes)
gamete
synonim: komórka płciowa
synonim: komórka rozrodcza

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

gamete n, germ cell

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GAMETE