ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SCATTER-BRAINED

EMPTY-HEADED

STUPID

CARELESS

Nowoczesny słownik polsko-angielski

slack-jawed

open-mouthed