Słownik polsko-angielski

adj. ready; alert
~ do akcji - adj. ready for action, action-ready
~ do ataku - adj. ready for attack, attack-ready
~ do boju - adj. ready for battle, combat ready
~ do lotu - adj. ready to flight, flight-ready
~ do odpalenia -adj. ready for firing, firing-ready
~ do poświęcenia życia - adj. ready to devote one's life
~ do służby - adj. ready for service, service-ready
~ do startu - adj.,lotn. ready for take-off, take-off-ready
~ do strzału - adj. ready to fire, ready to shoot, fire-ready
~ do użycia - adj. ready for use
~ do walki - adj. combat-ready
~ do wykonania zadania - adj. ready to accomplish mission, mission-ready
~ na śmierć - adj. ready to die, ready to death

Wordnet polsko-angielski

(characterized by decision and firmness
"an able and decisive young woman"
"we needed decisive leadership"
"she gave him a decisive answer")
decisive
synonim: gotów

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do czegoś) ready, prepared
wyrób ~ finished product
~ do użytku ready-made
(prosto z półki) off the shelf
(prosto z wieszaka) off the peg
~ do jedzenia (owoc) ripe
~ do pracy (urządzenie) in working order
być ~ym do (zrobienia czegoś) to~be about (to do sth)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (przygotowany) ready (for) ; prepared (for) : ~ do akcji ready for action; nie jestem ~ I'm not ready. 2. (oczekujący) ready (for/to) , prepared (for/to) ; willing (to) : jesteśmy ~i na wszystko we are prepared for anything; nie jest ~a, by pójść she is not willing to go. 3. (ukończony) ready-made; finished; ready-to-wear: ~e ubrania ready-made clothes; ~e artykuły finished articles

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

ready~ do odbioru - ready to be collected~ wyroby - ready-made goods~ wyroby odzieżowe - ready-to-wear goods~ wyroby spożywcze - convenience food

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. ready
2. ready-made
3. finished ~a odzież ready-made clothing ~e wyroby end products ~e wyroby spożywcze convenience foods ~y do dostawy ready to deliver ~y do natychmiastowego zajęcia with immediate occupancy ~y do odlotu ready to start ~y do wydania ładunku ready for cargo ~y do wyjścia w morze ready to sail ~y do wysłania ready for dispatch

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

awake

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

READY

FINISHED

READY-MADE

PREPARED

RIPE

WILLING

DONE

REACH-ME-DOWN

PEG: OFF THE PEG

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. ready
2. ready-made
3. finished

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj ready, prepared (na coś, do czegoś for sth)
finished
~e ubranie ready-made clothes
~y do walki armed

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. ready

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cut-and-dried

disposed

off-the-shelf

prompt

readied

readymade

set

Nowoczesny słownik polsko-angielski

game

yare

premade

pret-a-porter

canned

made-up

through

poised