Wordnet polsko-angielski

(a former British gold coin worth 21 shillings)
guinea

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

guinea

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (moneta) guinea