Wordnet polsko-angielski


1. (a biography that idealizes or idolizes the person (especially a person who is a saint) )
hagiography


2. (literature narrating the lives (and legends) of the saints)
hagiology: :

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. hagiography

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hagiography