Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nieprzemyślany, niedopracowany; niewydarzony; na wpół upieczony, niedopieczony;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kluchowaty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPIECZONY: NA PÓŁ UPIECZONY

WPÓŁSUROWY

PRZEMYŚLANY: NIE PRZEMYŚLANY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

niedowarzony

Słownik internautów

(informal) about an idea, plan, etc: not considered thoroughly
nieprzemyślany, niedopracowanyI consider the plan they put forward a half-baked project.Zaproponowany przez nich plan uważam za niedopracowany.

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. niedopieczony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niedopieczony

niedopracowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So I'd have been happier just with a wall saying 'Level not available' than this complicated, half-baked Animus stuff.

www.guardian.co.uk

Don't pretend not to understand with that half-baked sweet face.
Nie udawaj, że nie rozumiesz z tą niedorobioną, słodką gębą.

I'm not prepared to go to war on a hunch and some half-baked intelligence.
Nie pójdę na wojnę w oparciu o przeczucia i niewydarzony wywiad.

Ben, this whole idea sounds pretty half-baked. No, it's not.
Ben, ten cały pomysł wydaje mi się nie całkiem poważny.

Do more in Syria and do not lend your support to half-baked solutions.
Proszę uczynić więcej w Syrii i nie popierać nieprzemyślanych rozwiązań.

The whole system is half-baked, which is why I abstained from voting on this report.
Cały system jest nie do końca przemyślany i właśnie dlatego wstrzymałem się od głosowania nad tym sprawozdaniem.

Listen, Clark. You can't let some old lady scare you with a half-baked prediction.
Słuchaj, Clark... nie możesz pozwolić jakiejś staruszce, żeby straszyła cię zmyśloną przepowiednią.

Portugal, are you not ashamed that such a half-baked document bears the name 'Treaty of Lisbon'?
Portugalio, czy ci nie wstyd tak niedopracowany dokument nazywać Traktatem Lizbońskim?

What we now see is a half-baked, politically contrived operation, pursuing largely French objectives, with the EU playing catch-up.
To, co widzimy obecnie, jest niedopracowaną, politycznie wydumaną operacją, która w znacznym stopniu spełnia francuskie założenia, którym UE próbuje wszelkimi środkami dorównać.

you send me this half-baked report...
wysyłasz mi ten nieprzemyślany raport...

in writing. - (NL) Half-baked measures will be no help at all with the problem of lobbyists.
na piśmie. - (NL) Nieprzemyślane decyzje nie pomogą wcale w rozwiązaniu problemu lobbystów.

We need a bold Irish government that does not negotiate a set of half-baked compromises, but that says: 'We want Europe and we want this treaty!'
Potrzeba nam stanowczego rządu irlandzkiego, który nie negocjuje zbioru niewydarzonych kompromisów, ale powie: "Chcemy Europy i chcemy tego traktatu!”

We are all responsible for working together with you to ensure that this Parliament is not subjected to pressure from Commission proposals which are half-baked or which represent the unilateral interests of specific lobbyists.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólną pracę z panem, aby Parlament nie był przedmiotem nacisków ze strony Komisji, jeżeli chodzi o nieprzemyślane wnioski lub wnioski reprezentujące jednostronne interesy konkretnych lobbystów.