Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) brat przyrodni;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

brat przyrodni

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n przyrodni brat

Wordnet angielsko-polski

(a brother who has only one parent in common with you)
przyrodni brat
synonim: stepbrother
synonim: half brother

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przyrodni brat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom. "
Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "

OpenSubtitles

It is more than two and a half years since the collapse of Lehmann Brothers and where are we now?
Minęło ponad dwa i pół roku od upadku Lehmann Brothers i gdzie jesteśmy teraz?

statmt.org

Kim Jong-nam says he opposes hereditary transfer of leadership after younger half-brother named as successor.

www.guardian.co.uk

" The final track, "Bristol to London", is a collaboration with his 24-year-old half-brother Marlon Thaws, a reflection on gangster life that is more raw than Tricky often allows.

www.guardian.co.uk

There will be a party and cakes, and her younger half-sister Bella and half-brother Brooks will be there.

www.guardian.co.uk

The situation your half-brother finds himself in is one of his own making.
Twój przyrodni brat, sam sobie stworzył kłpoty w których znalazł.

Last time a half-brother showed up, he completely flipped out.
Ostatnim razem jak pokazał się nasz przyrodni brat, to on zwiał.

Annie and I, have a half-brother who was given up for adoption.
Annie i ja mamy przyrodniego brata, którego oddano do adopcji.

Now I find the half-brother is a traitor too?
Jej brat przyrodni, również okazuje się zdrajcą!

It was more complicated for them. They were actually half-brother, half-sister.
W ich przypadku to było jeszcze bardziej skomplikowane, bo byli rodzeństwem.

No one knows that better than your half-brother.
Nikt nie wie tego lepiej niż twój przyrodni brat.

I mean, she's got a half-brother or a half-sister, knockin' about somewhere.
Ma prawo wiedzieć o przyrodnim bracie i siostrze.

His half-brother just gave him up.
Jego przyrodni brat właśnie go nam wydał.

I have a black half-brother.
Mam przyrodniego brata, który jest czarny.

My half-brother has a name.
Mój brat ma imię.

Magda was pregnant with your half-brother.
Magda byla w ciąży z Twoim przyrodnim bratem.

I have one brother, a half-brother, Robert Keane.
Mam jednego brata. Mam brata, Roberta Keane.

Because... that particular black guy was your half-brother. - One of'em.
Ponieważ tamten czarny koleś był twoim przyrodnim bratem... jednym z nich.

They say he's our half-brother.... his mother was our maid.
Mówią, że jest naszym przyrodnim bratem.... jego matka była naszą gosposią.

This is my half-brother, Phil.
To mój przyrodni brat Phil.

I do not know, Anjin-san, but Lord Toranaga is meeting his half-brother,
Nie wiem, Anjin-san, ale pan Toranaga spotka tam przyrodniego brata.

Baby is, after all, Rodan's half-brother.
W końcu, mały jest przyrodnim bratem Rodana!

José is my son's half-brother.
José to przyrodni brat mojego syna.

He's my half-brother.
Jest moim bratem.

He is Lisbeth Salander's half-brother.
Jest przyrodnim bratem Lisbeth Salander.

Gillian is my stepmother, and Ian and Nora My half-brother and sister.
Gillian jest moją macochą, a Ian i Nora przyrodnim rodzeństwem.