Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) półwiecze;

Wordnet angielsko-polski


1. (a period of 50 years)
półwiecze, pięćdziesięciolecie


2. (a period of 50 years)
półwiek: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

półwiecze