Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) półgodzinny;

(Noun) pół godziny;
on the half-hour - co półgodziny, półgodzinny;
every half-hour - co pół godziny;

Wordnet angielsko-polski

(a half of an hour)
półgodzina
synonim: 30 minutes