Wordnet angielsko-polski

(a sculptural relief between low relief and high relief)
relief płaski, płaskorzeźba, bas-relief, barelief, płaskoryt
synonim: mezzo-relievo
synonim: mezzo-rilievo

Słownik techniczny angielsko-polski

pół-relief m