Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

siostra przyrodnia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n przyrodnia siostra

Wordnet angielsko-polski

(a sister who has only one parent in common with you)
przyrodnia siostra, półsiostra
synonim: half sister
synonim: stepsister

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przyrodnia siostra

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And while my half brother and sister thought they'd been abandoned, orphaned, my father was making false papers.
I gdy mój przyrodni brat i siostra myśleli, że zostali porzuceni, osieroceni, mój ojciec robił fałszywe dokumenty.

TED

I'm here today, as June said, to talk about a project that my twin sister and I have been doing for the past three and half years.
Jestem tu po to, jak zapowiedział June, aby opowiedzieć o przedsięwzięciu, którym wraz z moją siostrą bliźniaczką zajmowałam się przez ostatnie trzy i pół roku.

TED

Neither hath Samaria committed half of thy sins; but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters by all thine abominations which thou hast done.
Samaryja także ani połowy grzechów twoich nie grzeszyła; boś rozmnożyła obrzydliwości twoje nad nią; a tak usprawiedliwiłaś siostry twoje obrzydliwościami twojemi, któreś czyniła.

Jesus Army

I only got a half-sister and we didn't have to share.
Miałam tylko przyrodnią siostrę i nie musiałyśmy się dzielić łazienką.

It was more complicated for them. They were actually half-brother, half-sister.
W ich przypadku to było jeszcze bardziej skomplikowane, bo byli rodzeństwem.

You're my half-sister but I whole love you.
Jesteś moją przyrodnią siostrą, ale cię kocham.

My husband's half-sister's stepfather had a daughter by his previous...
Ojczym siostry przyrodniej mojego męża ma córkę z ostatnią...

Pia, my half-sister, is a lawyer too. Common cause.
Pia, moja przybrana siostra, też jest prawnikiem.

I mean, she's got a half-brother or a half-sister, knockin' about somewhere.
Ma prawo wiedzieć o przyrodnim bracie i siostrze.

I'm your half-sister as well, actually.
Ja też jestem twoją siostrą, tak właściwie.

That's how he discovered that Holberg was his father and Aude his half-sister.
Tak odkrył, że Holberg był jego ojcem, a Aude przyrodnią siostrą.

If only my half-sister had lived...
Gdyby tylko żyła moja przyłodnia siostła.

Jess, this is me sister... well, half-sister, Grace.
Jess, to moja siostra... cóż, przyrodnia siostra, Grace.