Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) połowa semestru; krótkie ferie w połowie semestru;
half-term activities - zajęcia podczas ferii;
half-term trip - wycieczka podczas ferii;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ferie w połowie roku szkolnego

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ferie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr President, you have tackled many activities in your two-and-a-half-year term of office.
Panie przewodniczący! W okresie dwóch i pół roku sprawowania urzędu zajmował się pan wieloma sprawami.

statmt.org

The Committee of the Regions shall elect its chairman and officers from among its members for a term of two and a half years.
Komitet Regionów wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium na okres dwóch i pół roku.

EU Constitution

The Eurogroup appoints a new President – Dutch Minister of Finance Jeroen Dijsselbloem – for a two and a half year term.
Eurogrupa wybiera nowego przewodniczącego – holenderskiego ministra finansów Jeroena Dijsselbloema – na dwuipółletnią kadencję.

europa.eu

Mr Staffan Nilsson is elected as European Economic and Social Committee's President for a two and a half year term
Staffan Nilsson zostaje wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Funkcję tę będzie pełnił przez dwa i pół roku.

europa.eu

Mr Barroso, Paul Krugman has said that Europe is providing less than half in terms of real stimulus compared to what the Americans are doing.
Panie przewodniczący Barroso! Paul Krugman powiedział, że pod względem realnego bodźca Europa dostarcza mniej niż połowę pakietu Stanów Zjednoczonych.

statmt.org