Słownik techniczny angielsko-polski

wartstwa półchłonna, warstwa połowicznego osłabienia, warstwa połówkowa