Słownik techniczny angielsko-polski

półaplituda pływu