Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport koniec pierwszej połowy; przerwa; system pracy na pół etatu, niepełny tydzień roboczy; biznes po pierwszej połowie okresu obrachunkowego;
half-time whistle - sport gwizdek na przerwę;
half-time score - sport wynik do przerwy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przerwa (w połowie np. meczu)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niepełnoetatowy

koniec pierwszej połowy

na niepełnym etacie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

okres połowiczny, półokres m

półokres trwania

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s system pracy na pół etatu
sport przerwa
~ worker półetatowy pracownik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŁOWA MECZU

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

przerwa w meczu

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przerwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Frankly, we know what is needed; this is just playing with words half the time.
Szczerze powiedziawszy, wiemy, czego potrzeba. Połowa tego czasu to gra słów.

statmt.org

This meant that, at best, they could only deal half-time with European affairs.
Oznaczało to, że w najlepszym przypadku sprawom europejskim mogli poświęcić pół etatu.

statmt.org

Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.
Wreszcie Europa trzyipółkrotnie przewyższa obecnie Rosję pod względem liczby ludności.

statmt.org

Hospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
Szpitale zużywają dwa i pół raza więcej ilości energii niż biurowce.

TED

India is two and a half times the size of Europe, including Turkey.
Indie są krajem dwa i pół razy większym niż Europa, wliczając Turcję.

statmt.org

This meant that, at best, they could only deal half-time with European affairs.
Oznaczało to, że w najlepszym przypadku sprawom europejskim mogli poświęcić pół etatu.

Member States cannot add new conditions (such as an assessment of policies on combating corruption and crime) or change the rules at half-time.
Państwa członkowskie nie mogą dodawać nowych warunków (takich jak ocena polityki w obszarze zwalczania korupcji i przestępczości) ani zmieniać zasad w połowie drogi.

Maybe we'il get there by half-time.
Może dojedziemy tam na drugą połowę.

Mr Taylor. You finish those half-time cadences yet?
Panie Taylor, skończył pan już kadencję na pierwszą połowę?

(HU) Madam President, the Hungarian EU Presidency has reached half-time, so it is worth reviewing the achievements to date.
(HU) Pani Przewodnicząca! Prezydencja węgierska UE dobiegła do półmetka, a zatem warto przeanalizować dotychczasowe osiągnięcia.