Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przedtytuł, tytuł wstępny;

Słownik techniczny angielsko-polski

tytuł wstępny, przedtytuł m