Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) ~głupiec, stuknięty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PÓŁGŁÓWEK

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My journey began in 1971 when I witnessed two oil tankers collide beneath the Golden Gate, and a half a million gallons of oil spilled into the bay.
Moja podróż rozpoczęła się w 1971 r., kiedy byłem świadkiem jak dwa tankowce zderzyły się pod Golden Gate, a pół miliona galonów ropy wylało się do zatoki.

TED

He pretends to be a half-wit who can't understand the charges.
Udaje półgłówka, który nie rozumie stawianych mu zarzutów.

Just because my half-wit daughter married you for some reason...
Tylko dlatego, że moja głupia córka za ciebie wyszła...

I mean Philip the half-wit son of my brother!
Mam na myśli księcia Filipa, syna mego brata.

Listen, today my half-wit assistant faxed you regarding my favorite client.
Słuchaj, dzisiaj mój pół-mózgi asystent przefaksował wam coś odnośnie mojej ulubionej klientki.

Even a half-wit can know that and you are a half-wit.
Wie o tym byle półgłówek, a typrzecież jesteś półgłówkiem.

How long could we have kept below radar... with a thumbless, bleeding half-wit?
Jak długo mogliśmy się ukrywać... z krwawiącym półgłówkiem bez palca?

You think Alex Cross is a half-wit?
Myślisz, że Alex jest półgłówkiem?

Why is that half-wit mixing in?
Czego ten półgłówek się wtrąca?

Lord Oda is only a half-wit.
Pan Oda byłby nędznym półgłówkiem.

It's that half-wit guy that saved you.
To ten facet półgłówek,to on cię uratował.

Of course he is, you half-wit. You can't fight Indians without John Smith.
Jasne, że tak, ty półgłówku Nie można walczyć z Indianami bez Johna Smitha

She's just teasing this half-wit.
Ona tylko żartowała z tego półgłówka

We're pregnant, you half-wit.
Jesteśmy brzemienni, tobą półgłówkiem.

That goddamn half-wit, Cotton turd...
Ten przeklęty półgłówek Cotton.