Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) półroczny;

(Adverb) co pół roku;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

co pół roku

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

półroczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The public position of the oil group remains that no decision is likely on payouts to shareholders until much nearer July 27, when the half-yearly financial figures and the forthcoming dividend policy must be given.

www.guardian.co.uk

The announcement came as ITV set out its half-yearly results, including adjusted pre-tax profits of Â?118m in the first half with a market-beating 18% year-on-year increase in TV ad revenue.

www.guardian.co.uk

Continuity of work is a desirable feature in the European Union, bearing in mind the half-yearly cycle of the Presidency.
Ciągłość pracy jest pożądaną cechą w Unii Europejskiej, zważywszy na półroczny cykl prezydencji.

In July, your country, Slovenia, is planning to introduce motorway toll stickers and intends to issue two variants: a yearly and a half-yearly sticker.
W czerwcu pana kraj, Słowenia, planuje wprowadzenie winiet autostradowych i zamierza wprowadzić dwa warianty: roczny i półroczny.