Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przedpokój, westybul, korytarz, aula; historia refektarz; główna sala zamkowa; hol, hall, sala, hala; sala jadalna; dwór, gmach, ratusz, pałac, zamek;
arrivals hall - hala przylotów;
departures hall - hala odlotów;
live in hall - mieszkać w akademiku;
city hall - ratusz;
concert hall - (Noun) sala koncertowa;
lecture hall - sala wykładowa, aula;
hall of residence - (Noun) dom akademicki, akademik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(place of assembly) aula, sala
town ~ ratusz.
2.
( country mansion) dwór.
3.
(lobby) przedpokój.~ cpds ~mark n (on metal) próba
(fig) cecha charakterystyczna
piętno geniuszu. vt stemplować stemplem probierczym

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przedpokój, hol, sala, aula, dom akademicki, dwór

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bursa

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

hO: ln (Wraz z nazwą) Dwór; posiadłość An early start tomorrow will ensure that I am back at Darlington Hall by tea time (Wczesny wyjazd jutro z rana będzie gwarancją, że wrócę do Darlington Hall przed podwieczorkiem) - Kazuo Ishiguro (1989) Professor McGonagall, deputy headmistress, had come dashing out of the Great Hall (Profesor McGonagall, wicedyrektorka, wybiegła z Great Hall) - J.K. Rowling (2000)

hO: ln

1. (też hall of residence) Dom studencki; akademik Consider staying in a private hostel or a university hall of residence (Zastanówcie się nad mie-szkaniem w prywatnym pensjonacie lub w domu studenckim) - Let's Go Europe (1991) I lived in the hall in the first year (Na pierwszym roku mieszkałem w akademiku) - Student University College London (1999) They live in a hall of residence (Mieszkają w domu studenckim) - Jonathan Crowther (1999)

2. (Na uczelni) Sala jadalna We'll dine in hall (Obiad zjemy w sali jadalnej) - Student University of Exeter (1999)

Słownik architektury angielsko-polski

hala f, sala

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n sala body of the hall sala obrad plenarnych conference hall sala konferencyjna main hall sala konferencyjna to expel from the hall usuwać z sali obrad to have access to the body of the hall mieć wstęp na salę obrad

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

sala f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s hall
sala
hala
mess ~ stołówka żołnierska

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'hOlweIn Korytarz We heard him coming down the wall (Słyszeliśmy, jak szedł korytarzem) - Student University of Tennnessee (1999) All the tight asses are off to the halls at Toronto University (Wszystkie cnotki-niewydymki wyłażą na korytarze Toronto University) - Hustler [Canadian Edition] (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HALL

HOL

WESTYBUL

HALA

DWÓR

KOMORA

SIEŃ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

korytarz
sala
dom akademicki

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

archit. hala
sala
westybul

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

hala~, assembly hala montażowa~, production hala produkcyjna~, storage~, warehaouse hala magazynowa

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

sala, sala konferencyjna, gmach publiczny
body of the hall: sala obrad plenarnych
conference hall: sala konferencyjna
main hall: sala konferencyjna
to expel from the hall: usuwać z sali obrad
to have access to the body of the hall: mieć wstęp na salę obrad
town hall: ratusz miejski

Słownik audio-video Montevideo

sala

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aula

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hala; sala
~, assembly - hala montażowa
~, entrance - otwór wejściowy
~, exhibition - sala wystawowa
~, factory - hala fabryczna
~ of Mirrors (at Versailles) - Sala Zwierciadlana (w Wersalu)
~, service - hala obsługi

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

hala
~, production - hala produkcyjna
~, service hala serwisowa, hala obsługi
~, servicing hala serwisowa
~, slaughter hala uboju
~, storage hala magazynowa
~, warehouse hala magazynowa

Słownik techniczny angielsko-polski

hala f, hall m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A year later, the exhibition was displayed in front of the city hall of Paris.
Rok później, wystawa ta została umieszczona na głównej ścianie paryskiego ratusza.

TED

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.
Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

statmt.org

In conclusion, the Commission can support the amendments put forward by Mrs Hall.
Podsumowując, Komisja może poprzeć poprawki zgłoszone przez panią poseł hall.

statmt.org

Mrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Kwestię tę poruszyła pani poseł Hall. Według mnie mamy trudności z liczeniem.

statmt.org

Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.

statmt.org

This week Lonely Planet's Tom hall covers Croatian highlights, retracing Chaucer's Pilgrim's Way and offers tips on buying backpacking gear.

www.guardian.co.uk

Mahler's chord is in my brain because tomorrow night at the Proms, Simon Rattle will stand on the conductor's rostrum in the Royal Albert hall and give the downbeat to the Berlin Philharmonic strings to play it, along with the rest of Mahler's symphony, in one of the glamour nights of this year's season.

www.guardian.co.uk

But MPs are likely to want to ask about his personal links with NoW management: he is nephew of a former NoW editor, Phil hall.

www.guardian.co.uk

News International's lawyer, Tom Crone, told the committee hall was a "junior reporter" of 20, made up from a job as messenger; he did not mention the high-level connection.

www.guardian.co.uk

News International later issued clarifications, conceding hall was 28 at the time and saying Crone may have become confused by MPs' interruptions.

www.guardian.co.uk

- Ross hall transcribed hacked voicemail for other journalists- Police likely to interview Andy Coulson, says Met officer- New inquiry launched by home affairs select committee.

www.guardian.co.uk

Now, go over to the town hall and see what they say.
Idź do ratusza i zobacz, co tam mówią.

The man was left face down on the hall floor.
Mężczyzna leżał w korytarzu twarzą do podłogi.

Top floor, last room at the end of the hall.
Ostatnie piętro, pokój na końcu korytarza.

I have to ask you to wait in the hall.
Przykro mi, ale muszę poprosić was o poczekanie w korytarzu.

Take out your things and wait for me in the hall.
Weź swoje rzeczy i zaczekaj na mnie w holu. A co z nim?

I take it Hall is not your real name, then.
Hall to nie jest twoje prawdziwe nazwisko?

She's so special, she got the only single in the hall.
Jest tak wyjątkowa, że ma jedyny, pojedyńczy pokój w sali.

Does he know what goes on across the hall when he's out working?
Czy on wie, co robisz po drugiej stronie ulicy, kiedy on jest w pracy?

Waiting to see which one of us He will take to his great hall.
Czeka, by zabrać jednego z nas do swojej wielkiej sali.

When the people all come in and the hall suddenly turns white.
Kiedy ludzie wchodzą dośrodka i sala nagle zmienia się w białą.

Sir, can I see you in the hall for a moment?
Proszę pana, może pan wyjść na chwilę na korytarz?

Let's check this guy at the end of the hall.
Sprawdźmy tego faceta na końcu korytarza.

We'll catch up to him and Hall very soon now.
Wkrótce zobaczymy się z nim i Hallem.

Can't expect me to come through the hall like that.
A pan by chciał, żebym w tym szedł przez korytarz?

Hall has people do that type of stuff for him.
Hall miał ludzi, którzy robili za niego takie rzeczy.

I don't hit her when you're just down the hall.
Nie biję jej kiedy ty jesteś w holu.

One summer night, he went to a dance at a local church hall.
Jednej letniej nocy, poszedł na tańce w miejscowej sali przykościelnej.

Because there is a group they're meeting in the same hall every Saturday.
Bo jest taka grupa, która się spotyka w soboty.

I could bowl it from one end of the hall to the other.
Mogłem ją przetoczyć z jednego końca holu w drugi.

That hotel room was on the end of the hall.
Ten pokój był na końcu korytarza.

Go to the end of the hall, and it's on your left.
Idź na koniec korytarza i skręć w lewo.

I still say one of these doors should lead to the main hall.
Jedne z tych drzwi powinny prowadzić do głównego holu.

Either on the front hall table or in your pocket.
Na stoliku w holu albo w twojej kieszeni.

Straight down the hall, around the corner and second on your left.
Prosto, za rogiem i drugie drzwi po lewej.

This is my living room and not a dance hall.
To jest mój salon a nie sala taneczna. Rozumiesz?

Now go back in the hall and up the stairs, one floor.
Teraz wróć do hallu i wejdź schodami na górę, pierwsze piętro.

They keep a fire burning in the long hall day and night.
W wielkiej sali dzień i noc pali się ogień.

What was that? –Sounds like it came from the hall.
Co to było? - Wydaje się, jakby dochodziło z hallu.

I need to know how to get to the mess hall.
Muszę wiedzieć jak się dostać do jadalni.

Then you walk into my mess hall, and look at me now.
Potem wszedłeś do mojej kuchni i spójrz, co się ze mną stało.

With a great hall and no smell of death or disease.
Z Wielką Salą i bez zapachu choroby i śmierci.

Your uncle wants to leave now. He's waiting for you in the hall.
pański wujek chce już iść. czeka na ciebie w holu.

Here's another one I picked up in a dance hall.
A tu inny, który spikietowałem salę taneczną.

What does a concert hall have to do with it?
Co oni robią w sali koncertowej?

Down the hall, up the stairs, first door on your right.
Korytarzem, schodami w górę, pierwsze drzwi po prawej.

You could run into anyone in the hall or elevator.
Możecie kogoś napotkać w holu albo w windzie.

Something these people might need. A church hall, a piano, or anything.
Może ci ludzie potrzebują czegoś, kaplicy, fortepianu, czegokolwiek.

You'll probably need a hall pass from our new principal.
Prawdopodobnie będziecie potrzebować przepustki od naszego nowego dyra na poruszanie się korytarzem

I heard you two got dragged in front of the town hall.
Słyszałam, że wyciągnięto was dwóch przed ratusz.

I heard the door close and her footsteps going down the hall.
Słyszałem zamykające się drzwi i stopy schodzące w dół hollu.

This is not a dance hall! You have no respect for our dead!
Wystarczy już tej muzyki, to nie jest sala do tańczenia!

At a certain point during the night I'd hear his footsteps in the hall.
Czasami w nocy słyszałem jego kroki na korytarzu.

You, of course, know more than one can learn from the hall terminal.
Na pewno wiesz znacznie więcej, niż można się dowiedzieć z komputera w hallu.

If you need me, my room's upstairs, at the end of the hall.
Jeśli będziesz mnie potrzebować, mój pokój jest na górze, na końcu korytarza.

Sheriff Hall, it's quite possible there were 2 people in the house.
Możliwe, że w domu były dwie osoby, szeryfie Hall.

Down the hall in another bedroom, there was a kid.
Na końcu korytarza, w drugiej sypialni było dziecko.

Don't worry about anything, okay? We're going to be right across the hall.
O nic się nie martw, będziemy po drugiej stronie korytarza.

I tracked 2 of his men to that music hall.
Śledziłam dwóch jego ludzi aż do tej opery.

And forget being concerned about us walking down the hall together.
Tak długo, jak będziesz zainteresowana nami spacerującymi razem po korytarzu.

A hall to die in and men to bury me.
Miejsce, żebym miał gdzie umrzeć i ludzi, którzy by mnie pochowali.