Nowoczesny słownik angielsko-polski

huzia!

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

h@'l@Uexcl 1 Cześć!
witam! Hallo to all intelligent species out there! (Witam wszystkie inteligentne istoty!) - BBC Online Archive (2002) 2 (Zwłaszcza rozpoczynając rozmowę telefoniczną) Halo! Hallo! This is Brian speaking (Halo! Mówi Brian) - Student University College London (1999) 3 (Wyraża zdziwienie) Hej! Hallo! What's going on here? (Hej! Co się tu dzieje?) - Student University of Leeds (1999) Hallo! Well here we are (Hej! Oto i jesteśmy!) - BBC Online Archive (2002)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

int halo!
cześć!
czołem!

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. hello -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HALO

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cześć