Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (po)szczuć; wołać/nawoływać się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

int (in hunting) huzia!vi szczuć psy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

huzia!

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZCZUĆ PSY

Wordnet angielsko-polski

(a shout to attract attention
"he gave a great halloo but no one heard him")
nawoływanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poszczuć