Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) święcić, czcić;

(Adjective) święty, otaczany czcią, poświęcony;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt święcić
in ~ed memory of świętej pamięci

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚWIĘCIĆ

SZCZUĆ PSY

ALARM: PODNIEŚĆ ALARM

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poświęcać

uświęcać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

David Cameron's favourite thinktank, Policy Exchange, published a book-length condemnation which claims that The Spirit Level's authors had produced a shabby, shallow work which threatened to "contaminate" our presumably honest political debate, as if it were an oil slick heading towards a pristine coast.

www.guardian.co.uk

Page after page of shootings, stranglings, stabbings, burnings, shallow graves, deep graves, mass graves.

www.guardian.co.uk

Landrieu said she would have to "look closely" at how the new drilling permits are issued before she would release the hold, and noted that she wants the administration to "accelerate the granting of permits in shallow and deep water.

www.guardian.co.uk

He added: "Everybody who comes through the Kyle knows how shallow it is there.

www.guardian.co.uk

These are hallow bacteria and they didn't just occupy the occasional lake.
Bakterie te nie zamieszkiwały okazjonalnego jeziora.

You know, I adored Miss Hallow.
Uwielbiałam pannę Hallow.