Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. poświęcanie
uświęcanie
uświęcenie

2. krzyczenie
wykrzykiwanie