Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) halucynacja;
suffer from hallucinations - mieć halucynacje;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n halucynacja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

halucynacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zwid

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

omam m, halucynacja f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

omam, halucynacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYWIDZENIE

OMAM

Wordnet angielsko-polski


1. (a mistaken or unfounded opinion or idea
"he has delusions of competence"
"his dreams of vast wealth are a hallucination")
iluzja
synonim: delusion

2. (an object perceived during a hallucinatory episode
"he refused to believe that the angel was a hallucination")
omam: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. omam
majaczenie
halucynacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

majaczenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

złudzenie; med. halucynacja; majaczenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A hallucination has to be gross before I can pick it.

www.guardian.co.uk

Check and see if that really was an hallucination outside.
Sprawdź czy rzeczywiście to była halucynacja na zewnątrz.

I got about two minutes before I'm in a full blown hallucination.
Mam jakieś dwie minuty zanim popadnę w całkowitą halucynację.

Stop arguing with a hallucination and get some treatment. He can't.
Nie kłóć się z halucynacją i zacznij się leczyć. Nie może.

If this hallucination says you're trying to kill him, it's not nothing.
Ally. Jeśli halucynacja mówi, że próbujesz ją zabić, to nie jest nic.

So what's the difference between a delusion and a hallucination?
Więc jaka jest różnica pomiędzy urojeniem a halucynacją?

What I saw was a hallucination caused by sleep deprivation.
To co widziałem, to była halucynacja spowodowana zaburzeniami snu.

Only somehow that hallucination broke nearly every bone in his body.
Tylko że ta halucynacja połamała prawie wszystkie kości w jego ciele.

A hallucination didn't put that statue's sword in his back.
Halucynacja nie wbiła mu tego posągowego miecza w plecy.

You sense the hallucination is going on, but you get no images.
Zmysł orientacji staje się coraz lepszy, ale nie masz żadnych obrazów.

Clark, maybe you were having some kind of hallucination.
Clark, może miałeś halucynacje. To nie były halucynacje.

Are you trying to say your dumb hallucination has externalized?
Chcesz powiedzieć, że Twoje głupia halucynacja uzewnętrzniła się?

It can be a giant hallucination machine and much, much more.
Może stać się ogromną maszyną halucynogenną i czymś dużo, dużo potężniejszym.

I show up to help you,and you toss me off as a hallucination.
Pokazuję się by ci pomóc, a ty mnie z miejsca odrzucasz jako halucynację.

This is the most depressing hallucination I ever had.
To najbardziej przygnębiająca halucynacja jaką kiedykolwiek miałam.

Sometimes I think this is all a hallucination.
Czasami wydaje mi się, że to wszystko jest halucynacją.

I wasn't trying to appear as an hallucination.
Wcale nie chciałem się pokazać jako halucynacja.

And is that where you had this hallucination?
I to tam, masz te halucynacje?

Hell, I'd take him on myself if I wasn't just a crappy hallucination.
Do diabła, sam bym się nim zajął, gdybym nie był tylko cholerną halucynacją.

What are you doing in my hallucination?
Co robisz w mojej halucynacji?

If I am, this is one lame hallucination.
Jeśli dostałem, to jest to kulejąca halucynacja.

We're looking at a visual communication interface: controlled hallucination.
Patrzymy na jakiś rodzaj wizualnego interfejsu: kontrolowane halucynacje.

This is some bad dream or tumor hallucination.
To jest jakis zły sen albo jakas halucynacja.

Your reality is already half video hallucination.
Twoja rzeczywistość jest już połowicznie halucynacją

Same hallucination, same time, two different people's heads.
Takie same halucynacje, ten sam czas, dwie różne głowy ludzi.

Your hallucination led us to the killer.
Twoje halucynacje doprowadziły nas do zabójcy.

This stuff is no hallucination, -I'il tell you that.
Te rzeczy nie są halucynacją, - Powiedziałbym ci o tym.

Only you are not an hallucination.
Tyle, że ty nie jesteś halucynacją.

How do you photograph a hallucination?
A jak się fotografuje halucynacje?

I was talking to the hallucination.
Mówiłem do halucynacji.

So this is just a hallucination?
Więc przypuszczam, że jest to tylko halucynacja.

You're a Freudian hallucination of my mother.
Jesteś freudowską halucynacją mojej matki

Didn't sound like hypoxic hallucination to me.
To nie brzmi jak halucynacja.

It's because of your hallucination, isn't it?
To z powodu twojej halucynacji, prawda?

Seeing her dead mother's a hallucination.
Widząc zmarłą matkę, miała halucynacje.

It's not uncommon manifest itself, it's some sort of temporary delusion or hallucination.
To rodzaj jakiegoś jej manifestu, tymczasowego złudzenia bądź halucynacji.

You are just a hallucination!
Jesteś tylko halucynacją!

Tell him about the hallucination.
Powiedz mu o halucynacjach.

See, you didn't have a hallucination.
Widzisz, wcale nie miałeś halucynacji

Belly pain plus hallucination, classic symptoms.
Ból brzucha plus halucynacje: klasyczne objawy.

Goddamit, it was not a hallucination.
Do cholery, to nie była halucynacja.

It's not just a hallucination.
Nie chodzi tylko o halucynację.

I'm not in your hallucination.
Nie jestem w twojej halucynacji.

This is hallucination, not real person?!
To jest halucynacja, a nie prawdziwa osoba?!

In my hallucination, this was a... manicured garden with a...
W mojej halucynacji był to... przystrzyżony ogród z...

Maybe it wasn't a hallucination.
Może to nie była halucynacja?

Hallucination means brain problem.
Halucynacja oznacza problem z mózgiem.

Syphilis could explain the hallucination.
Halucynację może tłumaczyć kiła.

This was a full-on hallucination.
Tym razem to była pełnowymiarowa halucynacja.

Leprosy can cause necrosis and hallucination.
Trąd może powodować martwicę i halucynacje.