Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) widmowy, halucynacyjny, fantasmagoryczny, oniryczny; halucynogenny;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

halucynogenny

oniryczny

fantasmagoryczny

Wordnet angielsko-polski

(characterized by or characteristic of hallucination
"the bizarre hallucinatory dreams of fever"- Jean Stafford)
halucynacyjny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

halucynacyjny