Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) środek halucynogenny, halucynogen;

Wordnet angielsko-polski


1. (a psychoactive drug that induces hallucinations or altered sensory experiences)
halucynogen
synonim: hallucinogenic drug
synonim: psychedelic drug
synonim: psychodelic drug

2. (a psychoactive drug that induces hallucinations or altered sensory experiences)
psychodelik: : synonim: hallucinogenic drug
synonim: psychedelic drug
synonim: psychodelic drug

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. halucynogen

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

halucynogen