Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. halucynogen