Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hol, korytarz, przedpokój, hol wejściowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hol wejściowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przedpokój

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'hOlweIn Korytarz There was a buzz in the hallways (Po korytarzach już szeptano) - Michael Crichton (1994) Your bike's cluttering up the hallway (Twój rower zagraca korytarz) - Student University of North Carolina (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n korytarz, hol

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SIEŃ

KORYTARZ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

even not far from our building with its blurred brick and long shadowy hallway
niedaleko nawet naszego domu korytarzy cienistych, cegieł niewyraźnych

TED

And I was sitting in a hallway one night and a couple girls came up to me.
Kilka dziewczyn zaproponowało wspólne granie.

TED

So the way it works is, you go down the hallway and you see if it tilts toward a particular locker, and then you open the locker.
Działa to następująco: idziemy korytarzem i otwieramy szafki, w stronę których przechyla się różdżka.

TED

♫ ~~~ ♫ Yet, there in the hallway
♫ Jednak gdzieś tam w hallu ♫

TED

Okay, we're going through the hallway here at Zappos.
Teraz idziemy przez biuro.

TED

They will then be helped from the capsule and taken down a darkened hallway where doctors, nurses and psychologists will begin a 48-hour evaluation of their mental and physical health.

www.guardian.co.uk

Is the pram in the hallway the enemy of good art? Frank Cottrell Boyce, novelist, screenwriter and father of seven, makes the case for chaos.

www.guardian.co.uk

Without a basement to inhabit, my bike lives in a small, shared hallway with two others belonging to neighbours, as well as a pram, and a tricycle.

www.guardian.co.uk

The smell, the stench is in the hallway - that's one of the things about the crack epidemic, people had lost their sense of pride.

www.guardian.co.uk

Or would you rather party out here in the hallway?
Czy wolisz raczej zabawić się na korytarzu?

Did you see him come out of the office hallway?
Widział go pan wchodzącego do biura na zapleczu?

At the same time, we bring two men through the hallway.
W tym samym czasie, dwoje ludzi będzie czekało na korytarzu.

You know the young woman standing out in the hallway?
Znasz tę młoda kobietę, stojącą w korytarzu?

Go down this hallway in your mind and find her.
Przejdź przez korytarz w myślach i znajdź ją.

You know, I remember when your mother built this hallway.
Wiesz, pamiętam jak twoja matka budowała ten korytarz.

Instead, they led me down a hallway and into a kitchen.
Zamiast tego prowadziły mnie korytarzem prosto do kuchni.

Subject's still got a clear view of the bank from that hallway.
Obiekt wciąż ma pełny widok na bank z korytarza.

Now who the hell is this standing in my hallway?
A cóż to za jeden w mym domostwie?

Come on. Whatever it is, we're walking down the hallway and out the door.
Cokolwiek by to nie było, pójdziemy wzdłuż korytarza i wyjdziemy stąd.

All right, you've got somewhere to be and it is not in my hallway.
Dobra, powinniście gdzieś być, ale na pewno nie w moim korytarzu.

A few days ago I was in the hallway between two floors.
Kilka dni temu byłem na korytarzu między piętrami.

And I left something special for you in the hallway closet.
Zostawiłam coś dla ciebie na garderobie.

Will you please not leave your bicycle in the hallway?
Mógłbyś nie zostawiać roweru w korytarzu?

By the way, was that your girlfriend in the hallway?
Ta na korytarzu to twoja dziewczyna?

Always hugged the wall as he walked down a hallway.
Zawsze trzymał się ściany, gdy szedł korytarzem.

I want you to go down this hallway and calmly clear everyone out.
Chcę, żebyś przeszedł tym korytarzem i spokojnie wszystkich wyprowadził.

If you see me in the hallway, pass by like I don't exist.
Jeśli zobaczysz mnie na korytarzu, przejdziesz obok, jakbym nie istniał.

Is that why you did it in the secret hallway, where nobody ever goes?
Ooo, to dlatego zrobiłaś to w sekretnym holu, którędy nikt nigdy nie chodzi?

We came from there, but this right hallway is not marked.
Przyszliśmy stamtąd, ale ten prawy korytarz nie jest oznaczony.

His father is down that hallway through those double doors.
Jego ojciec jest tam, wzdłuż tego korytarza za podwójnymi drzwiami.

He's right down that hallway packing for his new life.
Na końcu tego korytarza, pakuje się, by rozpocząć nowe życie.

Defense attorney will argue it's a hallway where anyone has access.
Obrona stwierdzi, że to był korytarz, do którego każdy ma dostęp.

She seemed so real, holding the crystal right in the hallway.
Wydawała się taka prawdziwa, trzymając w ręku kryształ na szkolnym korytarzu.

So the Powell's secret room is at the end of the hallway.
Więc sekretny pokój Powellów jest na końcu korytarza.

The guy who stole the drugs went down this hallway.
Ten gościu, który ukradł sterydy, poszedł w dół tego korytarza.

This clock stopped at 3:07, and so the one in the hallway.
Ten zegar został zatrzymany na 03:07, jak ten na korytarzu.

Well, I don't see any signs of struggle in this hallway.
Nie widzę żadnych śladów walki w tym korytarzu. - Nie.

There's two in the upper hallway and one by the exit.
Dwóch na górnym korytarzu i jeden przy wyjściu.

He could be on the stairs, in the hallway, anywhere.
Może być na schodach, w korytarzu, gdziekolwiek.

Replace the light bulb in the hallway to my office.
Wymień żarówkę w korytarzu do mojego biura.

I only said I saw him in the back hallway.
Powiedziałem tylko, że widziałem go w tylnym korytarzu.

Under the doorsill, between the living room and the hallway.
Pod progiem, między salonem a... korytarzem.

And that janitor in the hallway, he works for us too.
Woźny w korytarzu też pracuje dla nas.

Your wife and son are down the hallway, and they say no,too.
Twoja żona i syn są w holu i też zaprzeczają.

I hope you never have to experience what I just felt in that hallway.
Obyś nigdy nie doświadczyła tego, co właśnie poczułam w tym holu.

They were at the kitchen and in the hallway.
Były na stołówce i na korytarzu.

It felt like I was back in that hallway.
Czułem się jakbym był z powrotem w korytarzu tego domu.

What, you want to put more vending machines in the hallway?
To znaczy chce pan ustawić na korytarzu więcej automatów z batonami?

I remember watching her one evening in the hallway.
Pamiętam, jak pewnego wieczoru obserwowałam ją... z korytarza.

You go check down the hallway and I'll go over there.
Ty idź i sprawdź ten korytarz, a ja pójdę w tamtą stronę.

I saw you when you were carried down the hallway.
Widziałem cię, kiedy niesiono cię korytarzem.

Spirit, which hangs in the hallway to beg show us a sign.
Duchu z tego korytarza, prosimy cię abyś dał nam znak.

We were all in the hallway thinking, This is it. You know?
Czekaliśmy w korytarzu i myśleliśmy sobie Że to już koniec.

In the kitchen, when we pass each other in the hallway.
W kuchni, kiedy mijamy się w korytarzu.

Do you want to do those hallway shots or should I?
Będziesz robić te ujęcia w korytarzu, czy ja mam zrobić?

Connects to a hallway, then goes out to a parking garage.
Łączy się z korytarzem, potem wychodzi na parking podziemny.

I mean, I said hello to her a couple times in the hallway.
Tak naprawdę nie. To znaczy, przywitałyśmy się parę razy w hallu.

Well, then, Devlin, you can wait in the hallway with your sister.
Dobrze. Devlinie, możesz zaczekać na korytarzu, razem z siostrą.

Alice is in the hallway she has no fear.
Alice jest w korytarzu, już się nie boi.