Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia aureola; przyroda halo, poświata, nimb;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n aureola

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aureola, otoczka, halo (zjawisko optyczne)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

obwódka f, rąbek m, aureola f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

obwódka, rąbek, aureola

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. high altitude low opening (parachuting)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUREOLA

OTOCZKA

PIERŚCIEŃ

NIMB [PRZEN.]

AUREOLA: OTOCZYĆ AUREOLĄ

Wordnet angielsko-polski


1. (an indication of radiant light drawn around the head of a saint)
aureola, nimb, gloria
synonim: aura
synonim: aureole
synonim: nimbus
synonim: glory
synonim: gloriole

2. (a toroidal shape
"a ring of ships in the harbor"
"a halo of smoke")
pierścień: : synonim: ring
synonim: annulus
synonim: doughnut
synonim: anchor ring

3. (a circle of light around the sun or moon)
halo: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. haloes, halos)] ] nimb
otoczka
aureola
halo

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

halo

Słownik audio-video Montevideo

halo, halacja, aureola, poświata, odblask

Słownik religii angielsko-polski

aureola f

Słownik techniczny angielsko-polski

1. halo n
2. aureola f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Also shortlisted were Jason Wallace's Zimbabwe-set Out of the Shadows, halo by mother-and-daughter writing duo Zizou Corder, and Nobody's Girl by Sarra Manning.

www.guardian.co.uk

Is Duncan Smith self-deceiving, or just using his party's same faith-based policy that expects millions of new jobs to appear from thin air? His halo will slide as numbers on his welfare roll rise instead of fall.

www.guardian.co.uk

But she added: "The father provides a halo effect - the question is what happens when Kim Jong-il dies.

www.guardian.co.uk

The windows are blacked out, music plays noisily and a man in flannel snakes a bright torch before the camera, creating a halo of white light.

www.guardian.co.uk

I put their aunt in a halo for a month!
Położyłem ich ciotkę na miesiąc do łóżka.

Well, he can probably see that broken halo hanging off your head.
Prawdopodobnie dlatego, że widzi złamaną aureolę nad twoja głową.

The scars on his forehead tell me he did have a halo.
Blizny na jego czole przemawiają za tym, że miał aureolę.

Look, I'm in the halo bale of my life here.
Słuchaj, teraz jestem w bitwie Halo mojego życia.

For like an hour or two a night, when I'm not playing Halo.
Po parę godzin na noc. Jak nie gram w Halo.

It was almost like a halo effect over the wreck of the Titanic.
It był prawie jak skutek aureoli przez wrak Tytaniczny.

And you can see that the halo of blood flow disappearsafter treatment.
I możecie zobaczyć jak aureola przepływu krwi znika poleczeniu.

You might have left your halo in the backseat.
Może zostawiłaś aureole na tylnym siedzeniu?

Halo 1” shotgun gun wizard was the best board.
Halo 1 kreator Strzelec był najlepszym pokładzie.

They turned off the gravity, like in Halo.
Wyłączyli grawitację, jak w Halo.

I bet $100 she'll beat you in Halo.
dolarów pobili was w Halo.

Okay, you can beat me at Halo?
Dobra, możesz mnie pokonać w Halo?

We need to find a way to knock the halo off Sara Metcalfe.
Potrzebujemy znaleźć sposób, żeby strącić tę aureolę z głowy Sary Metcalfe.

I finally got rid of my halo.
W końcu pozbyłam się mojej aureoli.

And I'm not an angel. And yet you're wearing a halo.
I nie jestem aniołem. a jednak nosisz aureolę.

The halo effect around the glass fragment. It's called a Becke line.
Ślad aureoli, dookoła szklanego fragmentu, to tak zwana linia Becka.

And there's no, like, light or halo or shit!
I nie ma żadnego światła, ani poświaty, ani ...

Halo Home is deeply regretful about the grief Irwin has brought to your family.
Sierociniec Pod Aureolą głęboko żałuje z powodu smutków, których Irwin przysporzył waszej rodzinie.

You'il rot in hell with a halo, but people will still believe in Precrime.
Zgnijesz w piekle, ale ludzie będą wierzyli w system.

And she radiates a glow around her halo
And she radiates a glow around her halo

Oh, I will destroy you in Halo.
Och, ja cię zniszczę w Halo.

You can't go out, it's Halo night.
Nie możesz wyjść; to noc z Halo.

You mean like a halo?
To znaczy, coś jak aureola?

Ready to replace the halo?
Gotowi do zdjęcia aparatu halo?

Halo Flight, everybody lock a bandit.
Halo Flight. Każdy namierza bandytę.

Tonight is Halo night.
Dziś jest noc z Halo.

The Forerunners had catalogued, stored and protected population samplesfrom the Halo effect.
Forerunners katalogowali, przechowywali i chronili... ...próbki gatunków z przed użycia Halo.

Even far away from your deaf halo...
Nawet bedąc daleko od swej głuchej aureoli...

Halo sign on the pillow.
Notoryczny katar, objaw halo na poduszce.

There's no lava in Halo.
W Halo nie ma lawy.

A halo surrounds the moon.
Aureola otacza księżyc.

So Halo night, huh?
Więc noc z Halo, co?

I said that I did. But I never really completed Halo 3.
Powiedziałem, że tak, ale tak naprawdę nigdy nie przeszdłem Halo 3.

Lorenzo, a halo and devil's horns.
Lorenzo aureolę i diabelskie rogi.

Bio shock, project Gotham, Raining 4 and Halo 3
Bio Shock, Project Gotham, Racing 4 i Halo 3.

It pays tribute to Medal of Honor, God of War, Halo and Viva Pinata.
W hołdzie dla Medal of Honor, God of War, Halo i Viva Pińata.

The European Union, the United Nations and NGOs are providing help, from the clearing of landmines by the HALO Trust through to the resettlement of the Tamils in their former home.
Unia Europejska, ONZ i organizacje pozarządowe udzielają pomocy, poczynając od rozminowywania pól minowych przez HALO Trust, po osiedlanie Tamilów na powrót w ich dawnych domach.