Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

hydro. haloklina
warstwa wód o najwyższym zasoleniu

Słownik techniczny angielsko-polski

gradient zasolenia wody w głębinie morza