Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. halogenopochodne (fluorowcopochodne, chlorowcopochodne)